Hoofdweg 256 - 260

Rotterdam staat voor een uitdaging om meer (betaalbare) woningen toe te voegen aan de stad. Om hier aan bij te dragen heeft het Rotterdamse familiebedrijf Leyten (www.leyten.nl) , eigenaar van de kantoren op Hoofdweg 256 & 258 en het naastgelegen perceel met bestaand huis aan de Hoofdweg 260, de ambitie om woningen te creëren op deze plek. Graag informeren wij u o.a. via deze website over de plannen.

Er is door Leyten samen met Groosman en in afstemming met de gemeente een plan gemaakt. Het plan bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt er achter het bestaande huis een nieuw appartementencomplex voor ca. 110 middeldure huurwoningen gerealiseerd. Het bestaande huis wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe invulling. In fase 2 worden de bestaande kantoren getransformeerd en middels nieuwbouw samengevoegd tot een carréblok. Fase 2 omvat ook ca. 110 middeldure huurwoningen. Het parkeren voor de bewoners wordt volledig op eigen grond opgelost: grotendeels inpandig in fase 2 en mogelijk een beperkt aantal parkeerplaatsen op het terrein voor bezoekers, deelauto's en elektrische laadpunten. Voor de inrichting en aanleg van het omliggende terrein is een landschapsarchitect (MTD) aangetrokken waarbij ingezet wordt op veel groen, bomen, water en verblijfskwaliteit.

Update september 2022

Met dit bericht willen we u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken van het project. De bestemmingsplanprocedure is in afwijking op de eerdere planning inderdaad nog niet in gang gezet o.a. omdat wij vanwege de zeer hoge bouwkosten van dit moment geen financieel haalbaar plan hebben. Wij zijn ons aan het oriënteren op de mogelijkheden/alternatieven en voeren daarover gesprekken met de gemeente. Zodra daar meer duidelijkheid over bestaat zullen wij de omgeving nader informeren. Wij verwachten binnen een aantal weken nog een informatieavond/-moment te kunnen organiseren waarvoor u zal worden uitgenodigd.

Digitale informatiebijeenkomst 18 januari 2022

Op dinsdag 18 januari vond een informatiebijeenkomst over de Hoofdweg 256-260 plaats. We namen u op deze avond mee in ons meest recente plan dat op een aantal punten is aangepast mede naar aanleiding van uw reacties. U kunt deze informatieavond terugkijken via onderstaande link:

Informatieavond terugkijken

Een overzicht van alle vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomsten kunt u terugvinden onder "Veel gestelde vragen" onderaan deze pagina.

Eerdere informatiebijeenkomsten

Op 5 juli jl. heeft er een eerste (digitale) informatieavond plaatsgevonden waarbij de plannen nader zijn toegelicht. U kunt deze informatieavond terugkijken via onderstaande link:

Informatieavond terugkijken

Op 29 september jl. heeft er een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het kantoorgebouw aan de Hoofdweg 258.
Vertegenwoordigers van Leyten, architectenbureau Groosman en de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan met de aanwezigen.
Mede naar aanleiding daarvan zijn de nodige aanpassingen aan het plan gemaakt.

Contact

Indien u vragen heeft over het project kunt u deze stellen via info@leyten.nl. Wij proberen zo snel mogelijk een reactie te geven.

Proces en planning

Download document

Veel gestelde vragen

Download document

Impressies plan

Plan foto 1 Plan foto 2 Plan foto 3 Plan foto 4